Tuesday, April 25, 2006

Update on my 'Stalker'

As it turns out, hindi lang ako ang bininiktima ni 09204727727....Mga two days ago, nagsimula din siyang mag-miscol kay roommate Joedude...o diba, freakshow naman talaga.

Tapos kanina, on my way to the office with my officemate/friend Tina-pay, pina-check ko sa kanya kung alam niya yung number, and yes, my friends, nagmimiscol din pala sa kanya si 09204727727.


Freakshow talaga. Tapon ko na kaya sa chatroom 'to ng mga GLBT community? Hehe.


And so the plot thickens...


- - -25 nga pala ngayon.
Sakin may significance, ewan ko na lang SAYO.

No comments: