Sunday, June 21, 2009

Para Sa Ama ng Aking Anak


Maraming salamat sa pag-alaga sa ating anak. Mahal ka namin!Happy Tatay din sa lahat ng mababait na Tatay!

No comments: