Tuesday, May 15, 2007

Mahirap mag-plano ng wedding. Period.

Mahirap mag-plano ng wedding. Period.

No comments: